CVEK

Číslo 1-2/2014

V tomto čísle sa venujeme:

Slovensko pre všetkých | CVEK

Ambiciózne ciele novej stratégie: zachovanie statusu quo | Svetluša Surová

Slovenský jazyk – koho právo a koho povinnosť? | Tina Gažovičová

Musíme ísť všetci „prinajlepšom“ na sociálnu prácu? | Zuzana Balážová

Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní | Alena Chudžíková, Elena Gallová Kriglerová

hore