CVEK

Číslo 2/2011

V tomto čísle sa venujeme:

Úvodník | Jarmila Lajčáková 

Protiústavné návrhy zmien vyplácania rodičovského príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa | Jarmila Lajčáková 

Legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách môže priniesť nepríjemné nezamýšľané dôsledky | Jarmila Lajčáková

Etnický princíp v zákone o svs zostáva nedotknutý | Stano Daniel

Novela zákona o používaní jazykov národnostných menšín bola parlamentom schválená v oklieštenej podobe. prezident ju nepodpísal. | Jarmila Lajčáková a Alena Chudžíková 

Návrat vyhnaných jazykov | Zoltán Szalay

Aj zákon o pohrebníctve môže byť o rešpektovaní odlišnosti | Tina Gažovičová

Sčítam sa, sčítaš sa…. sčíta sa?| Jana Kadlečíková

V integračnej politike voči migrantom čoraz viac zaostávame | alena chudžíková

Podpora materinského jazyka detí migrantov| tina Gažovičová 

Výbor pre národnostné menšiny má výrazný potenciál zlepšiť možnosť rozhodovania menšín vo veciach týkajúcich sa ich komunít| Jarmila Lajčáková 

hore