CVEK

Číslo 4/2011

V tomto čísle sa venujeme:

Úvodník | Jarmila Lajčáková 

Nepočúvajme populizmus politických strán pred voľbami 2012 | Jarmila Lajčáková, Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková 

„Vyhlásenie k rozhodnutiu súdu v Prešove o protizákonnosti segregácie rómskych detí v ZŠ v Šarišských Michaľanoch“  | CVEK

Kedy sa dočkáme riadneho prešetrenia násilných sterilizácií rómskych žien a verejného odsúdenia tejto neľudskej praktiky? | Jarmila Lajčáková 

Nový zákon o pobyte cudzincov v SR | Zuzana Bargerová

Imigrantov sa bojíme stále viac – ďalšie sprísnenie zákona o občianstve | Alena Chudžíková

Môžeme dúfať v inkluzívne školstvo aj na Slovensku? | Elena Gallová Kriglerová a Tina Gažovičová

Menšiny v politickom diskurze | Alena Chudžíková

Menšiny a jazyk v politickom diskurze | Tina Gažovičová

Menšinová politika na slovensku v roku 2011 | Jarmila Lajčáková 

hore