CVEK

16. 10. 2014

BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej samosprávy v oblasti integračnej politiky

Donor: Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

Obdobie realizácie: 1. apríl 2014 – 30. jún 2015

ZMOS v spolupráci s expertkami CVEKu poskytuje formou testovania pilotných opatrení piatim vybraným mestám asistenciu v oblasti integrácie cudzincov. 

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie know-how a zmena postojov lokálnych aktérov v oblasti zavádzania integračných politík na lokálnej úrovni/úrovni miest a obcí prostredníctvom vzdelávacích aktivít. 

Okrem toho sa projekt zameriava aj na prípravu a zavádzanie lokálnych stratégií integrácie migrantov do každodennej praxe samosprávy v rámci pilotných projektov v piatich vybraných mestách. 

 

Súčasťou projektu sú

– informačno-komunikačné aktivity: informačné dní v mestách, verejné diskusie, cyklus videorozhovorov, konferencia;

– vzdelávacie aktivity: tréningy pre zástupcov a zástupkyne samospráv, vypracovanie metodiky pre tvorbu lokálnej stratégie integrácie cudzincov;

– pilotná schéma zavádzania politík integrácie v piatich vybraných mestách: priama aplikácia lokálnych stratégií integrácie cudzincov;

– podpora pri koordinácii aktivít miest a obcí v oblasti integrácie cudzincov.

 

Viac informácií o projekte a realizovaných aktivitách je dostupných na webstránke projektu www.projektbuk.sk

 

                                   

 Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu

 pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky

 2007 – 2013. Solidarita pri riadení migračných tokov 

 

 

hore