CVEK

Číslo 1/2012

V tomto čísle sa venujeme:

Úvodník (Jarmila Lajčáková)

Nová vláda má moc výrazne zlepšiť, ale aj poškodiť menšiny a ich práva (Jarmila Lajčáková)

Peter Pollák: Zastúpenie Rómov v parlamente je prospešné pre celé Slovensko (Tina Gažovičová)

Prípad Základnej školy v Šarišských Michaľanoch: Otázka nie je, či segregáciu akceptovať, ale ako desegregovať (Jarmila Lajčáková)

Pomůžou „nová data“ Světové banky a Rozvojového programu OSN k efektivnější sociální politice na Slovensku?  (Eva Saganová)

Stratégia integrácie Rómov nie je ideálna, ale ponúka priestor na zmenu (Jarmila Lajčáková)

Sú opatrenia na zlepšenie vzdelávania rómskych detí inkluzívne? Zhrnutie výskumných zistení (Tina Gažovičová, Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Jarmila Lajčáková)

Výsledky sčítania potvrdzujú predpokladané trendy asimilácie a stigmatizácie (Alena Chudžíková)

Kam sa Slovensko posunulo v integrácii cudzincov v roku 2011? (Alena Chudžíková)

Prvé mesiace skúsenosti s novým zákonom o pobyte cudzincov odkryli niektoré nedostatky v konaní s cudzincami (Miroslava Mittelmannová)

hore