CVEK

14. 12. 2013

Právnička: Byty pre Rómov zadarmo sú mýtus

autor: Karol Sudor, SME

221880_970x647

(Zdroj: Gabriel Kuchta)

Aby sme sa niekam pohli, je asi eskalácia konfliktu nevyhnutná, tvrdí Jarmila Lajčáková.

čítať viac

22. 11. 2011

Integrácia migrantov na lokálnej úrovni

autor: CVEK

vydané v rámci projektu  Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni.

Projekt Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – úloha samospráv a ďalších aktérov v tomto procese bol zameraný na skúmanie stratégií samospráv v integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín do spoločnosti. Tomuto aspektu integrácie zatiaľ nebola na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť, aj keď samosprávy sú na lokálnej úrovni kľúčovým aktérom, ktorý môže do veľkej miery ovplyvniť ekonomickú, sociálnu a kultúrnu integráciu migrantov. Projekt si preto kládol za cieľ skúmať a analyzovať stratégie, ktoré v súčasnosti samosprávy voči migrantom uplatňujú, analyzovať pôsobenie ďalších aktérov v tomto procese (zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie na lokálnej úrovni) a zároveň podrobne popísať faktory, ktoré na tieto procesy vplývajú.

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom kvalitatívneho komparatívneho výskumu formulovať odporúčania pre zlepšenie integrácie migrantov na lokálnej úrovni a prispieť k skvalitneniu fungovania samospráv vo vzťahu k migrantom.

Bulletiny k projektu:

číslo 1: integracia_migratov_1

číslo 2:  integracia_migrantov_2

číslo 3:  integracia_migrantov_3 

hore