CVEK

18. 09. 2007

Percepcia eurofondov občanmi Slovenska

autor:  Michal Vašečka

publikované:  Beblavá, E. – Beblavý, M. (eds.): Prejeme alebo využijeme eurofondy? 1. vydanie. Bratislava, Transparency International Slovakia, 2006. s. 28-39, 12 s. ISBN 80-89244-04-1

Abstrakt: Text sa zaoberá otázkou percepcie Eurofondov občanmi Slovenska a vzhľadom na neexistenciu relevantných údajov o tejto percepcii ponúka výsledky dvoch focus groups, v ktorých participovali mladí, vzdelaní ľudia, u ktorých bolo možné predkladať nadpriemerné znalosti o Eurofondoch. Výsledky poukazujú na nízku informovanosť, pozitívnu percepciu Eurofondov a nízku schopnosť posúdiť potenciálne slabé stránky a ohrozenia spojené s Eurofondmi. Autor ponúka i odporúčania pre policy-makers a v závere sociologicky uchopuje problém nízkeho záujmu o názory občanov v oblasti Eurofondov.

Kľúčové slová: Eurofondy, percepcia členstva v EÚ, focus group, verejná mienka, Euro, zdroje informácií, neinformovanosť, diskusia o Eurofondoch, habitualizácia existencie Eurofondov, Eurofondy ako abstraktné systémy.  

na stiahnutie:  Vasecka_Eurofondy

18. 09. 2007

Sociologický výskum antisemitizmu na Slovensku po roku 1989 v kritickej perspektíve

autor: Michal Vašečka

publikované:  Sociológia 2006, Vol. 38 (No. 4: 283-312)

 

Sociological Research of Antisemitism in Slovakia after 1989 in a Critical Perspective. Article critically analyses approaches that Slovak sociologists have been using in their analysis of antisemitism in Slovakia after 1989. The article describes quantitative methods used by Slovak sociologists and suggests need of a complex approach to research of antisemitism. Author argues that modern antisemitism is de-judaized, while Slovak researchers focus more on a research of prejudices and stereotypes toward Jews.

Sociológia 2006, Vol. 38 (No. 4: 283-312)

Key words: Antisemitism; qualitative and quantitative research; research methods; social distance; public opinion; de-judaized perspective; socio-psychological factors; critical analysis.

na stiahnutie: Vasecka_Antisemitism_research_Slovakia

hore