CVEK

7. 02. 2018

Diskusia o pracovnej migrácii z Ukrajiny za okrúhlym stolom

V piatok 02. februára 2018 sa v Satori Stage uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom na tému „Pracovná migrácia z Ukrajiny – ochrana pracovných práv migrantov“. Pozvanie prijali zástupcovia a zástupkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ÚPSVaR, Národného inšpektorátu práce, podnikateľského združenia, mimovládnych organizácií a migrantských komunít. 

Počas troch hodín prebehla veľmi živá diskusia o tom, ako nastaviť systém tak, aby nedochádzalo k pracovnému vykorisťovaniu pracovníkov z tretích krajín, aby nedochádzalo k sociálnemu dumpingu a aby pozícia pracovných migrantov na trhu práce bola rovná domácej pracovnej sile. Okrem toho sme diskutovali aj o tom, čo vlastne znamená pojem pracovné vykorisťovanie, ako ho vyšetrovať a postihovať, ako definovať jeho obete a nastaviť systém ich podpory. 

 

Diskusia sa uskutočnila v rámci projektu StrongLab – za lepšie cezhraničné vymáhanie pracovného práva, ktorý podporil International Visegrad Fund a Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva.  

hore