CVEK

6. 04. 2017

Dnes sme prezentovali štúdiu Riešenie nezamestnanosti Rómov. Od mýtu k praxi a späť.

Dnes prebehla tlačová konferencia k našim zisteniam v rámci výskumu o riešení nezamestnanosti Rómov a zákona o hmotnej núdzi. Venujeme sa v nej analýze diskurzu, ktorý sprevádzal prijímanie zákona o hmotnej núdzi. Zároveň sme v praxi sledovali, aký mal zákon napokon dosah na samotných účastníkov tohto programu, či spĺňa svoj deklarovaný zámer, aj aký mal dopad na spolunažívanie v obci.

Prezentácia z tlačovej konferencie: Nezamestnanost Romov – Od mytov k politikam a spat

Publikáciu je možné stiahnuť si a prečítať tu: http://cvek.sk/riesenie-nezamestnanosti-romov-od-mytu-k-praxi-a-spat/

hore