CVEK

31. 10. 2012

Európske moduly a integrácia na lokálnej úrovni (EMILL)

Donor: Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

Koordinátor projektu: ISMU Foundation

Partneri:

Region of Lombardy

Region of Umbria

Region of Campania

CIDIS Onlu

Členovia:

ACIDI, Portugalsko

CVEK, Slovensko

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration

und Europa, Nemecko

Integration Centre, Írsko

IRFAM, Belgicko

Cabildo de Tenerife, Španielsko

Projekt pozostáva z porovnania a výmeny praktík integrácie medzi regionálnymi samosprávami a výskumnými centrami v rámci Európy. Cieľom je vypracovanie spoločnej metodológie pre analýzu a bench-marking integračnej praxe, pričom projekt vychádza z Európskych modulov integrácie migrantov. Projekt zároveň presadzuje v rámci integračnej praxe tzv. prístup zdola nahor (bottom-up) a bude sledovať napĺňanie nasledovných špecifických cieľov:

 

  1. Vyhodnotenie, do akej miery (a či vôbec) sa Európske moduly integrácie migrantov zohľadňujú pri implementácii opatrení jazykového vzdelávania migrantov a v oblasti ich prístupu k službám;
  1. Vypracovanie spoločnej metodológie pre analýzu a bench-marking integračných praxí vychádzajúcich z Európskych modulov integrácie migrantov;
  1. Overiť, do akej miery implementácia rôznych opatrení jazykového vzdelávania migrantov a ich prístupu k službám napĺňajú odporúčania Európskych modulov integrácie migrantov;
  1. Výmena informácií a skúseností o integrácii migrantov na lokálnej úrovni medzi zaangažovanými krajinami;
  1. Zozbieranie relevantných informácií týkajúcich sa integrácie migrantov, ktoré budú následne zverejnené na webstránke venovanej definícii indikátorov, monitoringu a zdieľaniu skúseností s integráciou na lokálnej úrovni.

 

hore