CVEK

14. 07. 2015

Inkluzívne školy – vzdelávajme sa a žime spolu v demokratickej spoločnosti

Donor:  Open Society Institute (OSI)

Obdobie realizácie: apríl 2014 – január 2016

Projekt je realizovaný v spolupráci s rumunskými (FRCCF), argentínskymi (CIPPEC) a mexickými (Vía Educación) partnermi a zameriava sa na identifikáciu dobrých príkladov praxe v oblasti inkluzívneho vzdelávania na základných školách. Na základe projektovej metodológie boli vybrané tri školy v každej krajine, ktoré sa pokúšajú o zavedenie inkluzívnych princípov do praxe. V rámci týchto škôl bol realizovaný kvalitatívny výskum zameraný na celkovú filozofiu školy, schopnosť školy vysporiadať sa s rozmanitosťou detí, prístup k deťom, spôsob výuky a komunikáciu školy s rodičmi i so širšou komunitou.  Výstupom projektu sú tri prípadové štúdie z každej krajiny, ktoré je možné vzhliadnuť na webových stránkach projektu  www.schoolforeveryone.org.

 

hore