CVEK

17. 05. 2008

Intercultural Navigators

Partneri: British CouncilUniversity of St. Andrews v Škótsku 

Obdobie: Jún 2008 – Jún 2009 

CVEK sa podieľal na projekte „Intercultural Navigators“, ktorý sa z podnetu British Council uskutočňuje v rokoch 2008 – 2010 v 12 európskych krajinách (Slovensko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Veľká Británia, Ukrajina). Cieľom projektu bolo vytvoriť sieť mladých lídrov (Intercultural Navigators), ktorí budú systematicky pracovať na praktickej prevencii sociálnej exklúzie a marginalizácie.

Dôležitou súčasťou projektu bol i výskum politickej mobilizácie a radikalizácie európskej mládeže (ESYM), ktorý bol koordinovaný a metodologicky zaštítený University of St. Andrews v Škótsku. V Slovenskej republike CVEK uskutočnil 300 semi-štrukturovaných interviews, ktoré sa spolu s rozhovormi z iných krajín stali základom pre Intercutural Navigation Manual. Projekt sa stal základom a pilotným výskumom pre budúci výskum na úrovni EÚ.

Na výskume politickej mobilizácie a radikalizácie európskej mládeže (ESYM) v CVEKu pod vedením Mgr. Petra Hlohinca participovali ako výskumníci študenti sociálnych vied z Univerzity Komenského:

Pavol Bellan (FF UK, sociológia)

Bc. Táňa Grauzelová (FSEV UK, sociálna antropológia)

Bc. Naďa Horňáková (FSEV UK, sociálna antropológia)

Peter Krištofič (FF UK, sociológia)

Lukáš Pikulík (FF UK, sociológia)

Bc. Gabriela Tydlitátová (FF UK, sociológia)

hore