CVEK

23. 03. 2018

Interkultúrna akadémia pre samosprávy

V dňoch 12.-13.12.2017 a 22.-23.01.2018 sme zrealizovali dva interkultúrne tréningy v rámci Interkultúrnej akadémie pre samosprávy. Interkultúrne tréningy boli zamerané na scitlivovanie zamestnancov samospráv a ďalších aktérov na lokálnej úrovni (mestskí policajti, učitelia ZŠ, mimovládne organizácie) na témy kultúrnej rozmanitosti, na porozumenie pojmov kultúra, interkultúrna komunikácia, integrácia a na nácvik praktických metód práce s menšinami. Tréningy využívali kombináciu teoretických blokov a interaktívnych cvičení. 

 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017“  

hore