CVEK

22. 02. 2016

Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku

Obdobie realizácie: február – máj 2016

Donor: Nadácia otvorenej spoločnostti/Open Society Foundation/NOS-OSF

Logo OSF Logo_Vyzva k ludskosti

Integrácia je multidimenzionálny a dlhodobý proces, ktorý by sa mal začať hneď po vstupe jednotlivca do krajiny – pre žiadateľov o azyl, ľudí s medzinárodnou ochranou, ale aj iných migrantov, je v tomto kontexte veľmi dôležitá i kultúrna a sociálna integrácia. Cieľom projektu je vytvorenie tzv. sprievodcu životom na Slovensku, ktorý by utečencom, ale aj iným cudzincom uľahčil proces integrácie a začlenenia do spoločnosti. Informácie obsiahnuté v sprievodcovi budú vychádzať zo skúseností cudzincov so začleňovaním do spoločnosti na Slovensku. Zistenia z výskumu budú spracované do prehľadnej príručky v niekoľkých jazykových verziách, ktorá bude mať aj online verziu. 

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS/OSF v rámci Výzvy k ľudskosti.

 

hore