CVEK

11. 03. 2019

KapaCity – interkultúrne tréningy

V rámci projektu Kapacity – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni sme spustili sériu interkultúrnych tréningov pre aktérov integrácie na lokálnej úrovni. Prvý tréning sa konal v decembri 2018 v Košickom samosprávnom kraji a v marci 2019 sme pokračovali druhým tréningom v Trnave. Tešíme sa na Bratislavu v apríli a Banskú Bystricu v máji.

 

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. Projekt „KapaCity – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 

 

 

 

 

hore