CVEK

17. 12. 2018

KapaCity – Interkultúrny tréning Košice 12.-13.12.2018

V rámci projektu KapaCity – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni sme v dňoch 12.-13.12.2018 v Košiciach zorganizovali interkultúrny tréning pre zástupcov a zástupkyne miestnej aj krajskej samosprávy, škôl, miestnych kultúrnych inštitúcií či úradu práce a polície. 

V rámci tréningu sa účastníci oboznámili so situáciou v Košickom kraji v téme migrácie (počty cudzincov, ich situácia, najväčšie bariéry a problémy, s ktorými sa stretávajú). Zamerali sme sa aj na priblíženie situácií, kedy sa do kontaktu dostávajú ľudia z rôznych kultúr a diskutovali sme o rôznych nedorozumeniach a konfliktoch, ktoré môžu nastať. Účastníci a účastníčky sa tiež zoznámili s princípmi interkultúrnej komunikácie a učili sa riešiť modelové situácie, ktoré môže migrácia prinášať.

Tréning viedli Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková a Zuzana Luptáková z CVEKu spolu s Ninou Galanskou z Nadácie Milana Šimečku.

hore