CVEK

11. 03. 2019

KapaCity – interkultúrny tréning Trnava 5.-6.3.2019

V rámci projektu KapaCity – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni sme v dňoch 5.-6.3.2019 v Trnave zorganizovali interkultúrny tréning pre zástupcov a zástupkyne miestnej samosprávy, škôl, univerzít, mimovládnych organizácií aj polície. 

V rámci tréningu sa účastníci oboznámili so situáciou v Trnave v téme migrácie (počty cudzincov, ich situácia, najväčšie bariéry a problémy, s ktorými sa stretávajú). Zamerali sme sa aj na priblíženie situácií, kedy sa do kontaktu dostávajú ľudia z rôznych kultúr a diskutovali sme o rôznych nedorozumeniach a konfliktoch, ktoré môžu nastať. Účastníci a účastníčky sa tiež zoznámili s princípmi interkultúrnej komunikácie a učili sa riešiť modelové situácie, ktoré môže migrácia prinášať.

Tréning viedli Elena Gallová Kriglerová, Alena Holka Chudžíková, Jana Kadlečíková a Zuzana Luptáková z CVEKu.

 

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. Projekt „KapaCity – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

.

hore