CVEK

7. 09. 2017

Konferencia: A predsa sa učí! Nové prístupy ku vzdelávaniu rôznorodých žiakov.

CVEK pripravuje celodennú konferenciu s názvom “A predsa sa učí! Nové prístupy ku vzdelávaniu rôznorodých žiakov”.

Uskutoční sa dňa 13. októbra 2017 v Bratislave v priestoroch Impact Hub na Hviezdoslavovom nám. 20.

 

Podrobný program je prístupný tu.

Online registrácia je otvorená do 29.9.2017 a je prístupná tu:

V rámci konferencie si môžu účastníci vybrať dva z nasledujúcich štyroch ponúkaných workshopov. Na workshopoch si môžete vyskúšať metodiky, ktoré budú podrobnejšie predstavené na viacdňovom seminári na jar 2018.

WS 1: How to organize a school in the 21st century. (Margret Rasfeld, Schule im Aufbruch, Berlin)

Margret Rasfeld je zakladateľka a dlhoročná riaditeľka prestížnej a alternatívnej berlínskej školy ESBZ. Na tejto škole si žiaci individuálne každé ráno vyberajú predmety, sami sa prihlasujú na písomky a majú o.i. predmety „Zodpovednosť“ a „Výzva“. Na workshope bude hovoriť o tom, ako zmeniť naše uvažovanie o škole, aby pripravovala žiakov pre život v 21. storočí.

Workshop prebehne v anglikom jazyku.

WS 2: Inclusive Learning with digital tools. (Karl Bäck, atempo, Graz)

Karl Bäck je odborník na aplikácie a digitálne pomôcky, ktoré pomáhajú učiacim sa s rôznymi ťažkosťami. Pracuje v rakúskej spoločnosti atempo, ktorá asistuje ľuďom s postihnutím začleniť sa do bežného života a na trh práce. Na workshope si budete môcť na tabletoch vyskúšať praktické aplikácie, ktoré môžu byť užitočné aj pre rôznorodú skupinu žiakov v škole.

Workshop prebehne v anglikom jazyku.

WS 3: So I Learn: Developing self-advocacy skills for ALL learners. (Gosia Kwiatkowska, RIX, University of East London)

Mnohí žiaci sa z rôznych príčin nevedia presadiť v škole ani v živote. Schopnosť presadiť sa (self-advocacy skills) neprichádza vždy prirodzene, ale je možné sa ju naučiť. Účastníci workshopu sa dozvedia, ako využíť multimediálne nástroje zamerané na jednotlivca na zapojenie, posilnenie a motivovanie všetkých žiakov.

Gosia Kwiatkowska pôsobí ako manažérka RIX Research and Media Centre na University of East London. Workshop prebehne v anglikom jazyku.

WS 4: Citlivý prístup k deťom z kultúrne odlišného prostredia. (Erika Bartošová, ZŠ J.C. Hronského, Krupina)

Učiteľka na prvom stupni základnej školy Erika Bartošová pred zrhuba piatimi rokmi začala učiť žiačku z Číny, ktorá v tom čase nehovorila po slovensky a zažívala kultúrny šok. Odvtedy sa Erika Bartošová začala venovať deťom cudzincov. Ako Rómka žijúca na Slovensku si uvedomuje silu interkultúrnej citlivosti. V rámci workshope bude zdieľať svoje osobné skúsenosti a viesť diskusiu o dôležitosti citlivého prístupu k všetkým deťom.

Workshop prebehne v slovenskom jazyku.

Cieľom konferencie je účastníkov inšpirovať k zavádzaniu inkluzívnych prístupov vo vzdelávaní a prezentovať konkrétne príklady z praxe. Škola pre všetkých by sa svojim prístupom, organizáciou aj priebehom vyučovania mala vedieť prispôsobiť potrebám žiakov, z ktorých každý je

jedinečný. Konferencia je určená pre odbornú verejnosť, ktorá pracuje v školstve alebo sa inými spôsobmi venuje vzdelávaniu.

Konferencia sa realizuje v rámci európskeho projektu Social Inclusion of Learners. Projekt sa zameriava na podporu inkluzívneho vzdelávania vo viacerých krajinách EÚ a je financovaný cez schému Erasmus+. Cieľom projektu je zdieľať overené postupy inkluzívneho vzdelávania a metodiky individualizovaného vyučovania. V rámci projektu CVEK sprostredkuje zdieľanie zahraničných metód na Slovensko. 


 
hore