CVEK

30. 03. 2015

Kvalitatívna evaluácia projektu “Progress – Investícia v rannom detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie Rómov”

Zadávateľ: Rómsky vzdelávací fond (REF)
Obdobie realizácie: marec 2015 – jún 2015

CVEK bol vybraný pre realizáciu externej evaluácie projektu s názvom “Investícia v rannom detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie Rómov.” Uvedený projekt v rokoch 2013 a 2014 realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Rómskym vzdelávacím fondom (REF) a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Projekt bol finančne podporený Európskou komisiou v rámci programu PROGRESS. Úlohou CVEKu je z pozície nezávislých expertov realizovať kvalitatívny výskum a na jeho základe vytvoriť analytickú správu o priebehu a dopadoch projektu, ako aj sformulovať odporúčania pre budúcu realizáciu podobného projektu na Slovensku alebo v zahraničí.

hore