CVEK

21. 01. 2012

Letná škola V4 – 11. ročník (2012)

Partneri: Willa Decius Association Krakow; 

Asociace pro mezinárodní otázky Praha;

Foundation Cracovia Expres Krakow.

Donor: International Visegrad Fund

Trvanie: 1. – 14. júla 2012 

V roku 2012 CVEK opätovne – už po jedenásty krát – spoluorganizoval prestížnu Letnú školu V4 vo Wille Decius v Krakowe. Cieľom 11. ročníka Letnej školy bolo podobne ako v minulosti vytvoriť fórum pre výmenu znalostí a vízií, ako aj vytvoriť alternatívne vzdelávacie prostredie pre mladých ľudí zo strednej a východnej Európy. Program účastníkom umožnil oboznámiť sa so súčasnými spoločenskými, kultúrnymi, ekonomickými, politickými a bezpečnostnými otázkami a taktiež poskytol účastníkom možnosť spoznať sa navzájom a iniciovať medzinárodnú spoluprácu medzi krajinami.

Na Letnej škole sa zúčastnilo viac ako 50 mladých ľudí (vysokoškolských študentov, absolventov, doktorandov, novinárov i učiteľov) z krajín V4 – Českej republiky, Maďarska, Poľska a  Slovenska, doplnených o účastníkov z ďalších krajín strednej a východnej Európy, ktorí mali možnosť prehĺbiť a vymeniť si navzájom svoje poznatky a skúsenosti o aktuálnych témach, vytvoriť nové priateľstvá a stretnúť sa s poprednými európskymi expertmi. Zo Slovenskej republiky sa Letnej školy zúčastnilo 8 účastníkov/ účastníčiek. Bližšie informácie o Letnej škole možno nájsť na  www.visegradsummerschool.org.

 

Organizátori zabezpečili:
– všetky semináre, workshopy, prednášky a pracovné materiály,
– ubytovanie a celodennú stravu,
– študijné výlety a spoločenské akcie.

 

Účastníci si hradili:
– cestovné náklady do Krakowa a späť,
– vlastné zdravotné poistenie,
– registračný poplatok 75 Euro.

 

Prihlášky sa podávali elektronicky na stránke www.visegradsummerschool.org.

Uzávierka pre prihlášky bola 31. marca 2012.

 

 

V4 Summer School

hore