CVEK

15. 01. 2019

Me and Your Stories

Trvanie: január 2019 – december 2021

Žiadateľ projektu: atempo (AT) 

Partneri projektu: CVEK (SK),  inclusive solutions (DE), RIX Research and Media London (GB) a Casa Corpului Didactic (RO)

Pridružený partner: Schule im Aufbruch (DE)

Donor: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou cez program Erasmus+, Key Action 3 

 

15.januára 2019 sme začali nový Erasmus+ projekt „Me and Your Stories“. Tešíme sa na tvorbu a implementáciu nových multimediálnych metodík pre školy zameraných na inklúziu, ľudské práva a kritické myslenie.
MYS nadväzuje na úspešne ukončený projekt Social Inclusion of Learners a umožňuje nám pokračovať s našimi medzinárodnými partnermi atempo (AT), inclusive solutions (DE), Schule im Aufbruch (DE), RIX Research and Media London (GB) a Casa Corpului Didactic (RO)

„Me and Your Stories“ je trojročný projekt financovaný v rámci programu Key Action 3 so zameraním na podporu sociálneho začlenenia a spoločných hodnôt.

Pre viac informácií o projekte pozrite: https://www.atempo.at/mys/

https://www.facebook.com/MYSkeyaction3project/

 

hore