CVEK

7. 10. 2021

Menšinová politika na Slovensku

Obdobie realizácie: október 2021 – marec 2022

Realizované s finančnou podporou Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada.

Menšiny na Slovensku sú často vnímané ako rôzne ohrozenia, čo vplýva aj na tvorbu politík (napr. prísna migračná politika, nepriechodnosť registrovaných partnerstiev, nemožnosť registrácie nových cirkví, rôzne návrhy na reguláciu pôrodnosti Rómov a pod.). Hlavným cieľom nášho projektu je prispieť k zmene tohto diskurzu prostredníctvom monitorovania menšinových politík a hodnotenia princípov, z ktorých vychádzajú (sekuritizácia vs. ľudská dôstojnosť). Okrem toho sa budeme prostredníctvom publikačnej činnosti snažiť poskytovať tvorcom politík spätnú väzbu o prijímaných menšinových politikách, ale aj poukazovať na možnosti tvorby politík založených na princípe ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. 

Týmto projektom pokračujeme vo vydávaní kritického magazínu Menšinová politika na Slovensku

hore