CVEK

8. 02. 2016

Migrácia na lokálnej úrovni – poskytovanie odbornej podpory samosprávam

Obdobie realizácie: január 2016 – december 2016

Donor: U.S. Embassy Bratislava

Cieľom projektu je vyvažovať   verejnú  diskusiu a znižovať negatívne postoje voči utečencom. CVEK bude pomáhať mestám a obciam lepšie pochopiť súčasnú migračnú a utečeneckú situáciu. V rámci spolupráce s konkrétnymi mestami budeme podporovať rozvoj zručností  ich odborných zamestnancov pre prácu  s týmito témami a vzdelávanie. Projekt obsahuje aj dva intenzívne workshopy pre pracovníkov miest   a miestnych aktivistov zamerané na zvýšenie informovanosti a citlivosti k téme migrácie. Neskôr zorganizujeme  verejné podujatia pre širšie publikum v jednotlivých zúčastnených mestách. 

 

hore