CVEK

20. 04. 2018

Mimovládny sektor v správe o aktivitách integrácie Rómov vyzdvihol vo viacerých lokalitách úspech.

Monitorovaciu správu k zavádzaniu opatrení Národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku vydáva CVEK spolu s ďalšími 6 mimovládnymi organizáciami.

Správa, pripravená pre Európsku komisiu, si všíma, že napriek celkovému pomalému progresu a neschopnosti Slovenska efektívne a rýchlo čerpať existujúce finančné zdroje z Európskych štrukturálnych fondov, aktívne obce a mimovládne organizácie dlhodobo pracujúce v niektorých lokalitách dosiahli hmatateľný úspech. Jannet Knappeková a Adrián Berky z komunitného centra vo Veľkom Krtíši však dodávajú: „Zavádzanie opatrení do praxe či čerpanie eurofondov je však len na (svoj)vôli miest a obcí a snahe mimovládnych organizácií ako je tá naša, ktorá za viac ako 10 rokov pomohla takmer tisícke ľudí zredukovať dlhy, svojpomocne si zlepšiť bývanie a mnohým získať zamestnanie.“

Viac čítajte v tlačovej správe: TSfinal

celý report v slovenčine nájdete na: http://cvek.sk/publikacie/

celý report v angličtine nájdete na: http://cvek.sk/en/publications/

hore