CVEK

13. 07. 2016

Nadácia ESET bude partnerom Aj ty máš šancu!

Sme mimoriadne radi, že Nadácia ESET bude v školskom roku 2016/2017  partnerom nášho programu Aj ty máš šancu!, ktorý realizujeme s Ekonomickou Univerzitou. Podpora nadácie ESET nám umožní rozšíriť program a doplniť ho o doučovanie z anglického jazyka a matematiky pre prijatých študentov. Program je šancou pre rómskych študentov a študentky, ktorí/é majú záujem vzdelávať sa Ekonomickej Univerzite. Umožní im získať kvalitnú intenzívnu prípravu z matematiky, základov ekonómie, anglického jazyka,  ako aj celkovú podporu pri prestupe na vysokoškolské vzdelanie do Bratislavy.

Informácie o projekte: http://cvek.sk/aj-ty-mas-sancu/ 

 

eset2

hore