CVEK

9. 08. 2013

Národné identity v strednej Európe – politické diskurzy a riešenia vo vzdelávaní

Cieľom projektu je porozumenie spôsobu, akým politické strany komunikujú o otázkach národnej identity v krajinách strednej Európy a v Nemecku.

Prostredníctvom analýzy rôznych dokumentov (napr. volebné programy, parlamentné rozpravy a pod.) identifikujeme, akým spôsobom politické elity konceptualizujú témy národnej identity, menšín, migrácie a iné.

Projekt sa špecificky orientuje na mladých ľudí a na spôsoby, akými prijímajú a vyhodnocujú politické diskurzy o otázkach národnej identity a menšín. Súčasťou projektu budú aj návrhy riešení vo vzdelávaní, ktoré by pomohli predchádzať nekritickému prijímaniu nacionalistických ideí.

hore