CVEK

27. 03. 2016

Nový projekt zameraný na inkluzívne vzdelávanie

V marci 2016 sme zahájili krátkodobý výskumný projekt, v rámci ktorého sme navštívili školu v maďarskej dedine Hejökeresztúr. Metóda Complex Instruction Program, ktorú v miestnej škole už 16 rokov využívajú, môže slúžiť ako dobrý príklad praxe pri vytváraní inkluzívnejšieho prostredia pre deti s rozličnými vzdelávacími potrebami. Ako to v škole vyzerá je môžné vzhliadnuť tu.

hore