CVEK

2. 07. 2013

Prítomní a predsa (ne)viditeľní?

 

Donor:

Projekt je spolufinancovaný Európskou

úniou z Európskeho fondu pre integráciu

štátnych príslušníkov tretích krajín.

Solidarita pri riadení migračných tokov.

Vedúca organizácia: Inštitút pre verejné otázky

Obdobie:apríl 2013 – marec 2014

 

                                          

Vedúca organizácia: Inštitút pre verejné otázky

 

Obdobie:apríl 2013 – marec 2014

Hlavným cieľom projektu je analyzovať sociálnu a kultúrnu integráciu cudzincov z tretích krajín na lokálnej úrovni prostredníctvom prípadových štúdií v troch vybraných lokalitách antropologickým výskumom. Výskumný projekt je nastavený tak, aby okrem dôkladného zmapovania sociálnej a kultúrnej integrácie cudzincov z tretích krajín kládol dôraz i na ľahkú a zrozumiteľnú možnosť aplikácie výsledkov výskumu do praxe na úrovni skúmaných lokalít. Projekt na základe výsledkov výskumu jasne a zrozumiteľne pomenuje situáciu sociálnej a kultúrnej integrácie migrantov z tretích krajín v skúmaných lokalitách a navrhne jasné a konkrétne možnosti zlepšenia a zefektívnenia sociálnej integrácie cudzincov na úrovni troch skúmaných lokalít, čím jednoznačne napomôže k lepšej integrácii občanov z tretích krajín do slovenskej spoločnosti. V neposlednom rade projekt predpokladá aj zvýšenie presvedčenia a odborného posilnenia lokálnych aktérov k vypracovaniu vlastných efektívnych špecifických strategických postupov na podporu integrácie cudzincov v lokálnych spoločenstvách.

 

hore