CVEK

19. 04. 2016

Seminár o vzdelávaní Complex Instruction Program

CVEK realizoval v marci 2016 krátkodobý výskum na základnej škole v maďarskom Hejökeresztúre, v rámci ktorého identifikoval KIP (Komplexný inštrukčný program) ako príklad dobrej praxe v oblasti inkluzívneho vzdelávania v prostredí škôl navštevovaných žiakmi z odlišného etnického a sociálneho prostredia. Cieľom workshopu je preto bližšie predstaviť tento program, ako aj hlavné výskumné závery. Naše pozvanie zároveň prijala aj riaditeľka Magyar Progressive Institute Kornélia Magyar, ktorá na workshope porozpráva o maďarskom KIP modeli v kontexte vzdelávania detí z menšinového prostredia.

Workshop sa bude konať v stredu 27. apríla 2016 od 10:00 hod na Univerzite J. Selyeho v Komárne v miestnosti K009.

 Workshop je určený pre súčasných i budúcich učiteľov, aktérov vzdelávania a odbornú verejnosť. 

Prosím, svoju účasť potvrďte do 25.4.2016 na adrese medlova@cvek.sk.

Program semináru: KIP seminar_program

Pozvánka: Pozvanka na workshop 

pozvanka

hore