CVEK

Číslo 2/2012

V tomto čísle sa venujeme:

Úvodník (Jarmila Lajčáková)

Ideové a inštitucionálne zmeny v oblasti menšinovej politiky  (Jarmila Lajčáková)

Prípad Labsi a národná bezpečnosť  (Zuzana Števulová)

Dvojnásobná medzinárodná blamáž v ten istý deň: Prípady Koky a ďalší  a N.B.  proti Slovensku  (Jarmila Lajčáková)

Búranie rómskych domov a chatrčí je neľudské a zrejme aj nezákonné. Dá sa však aj inak.  (Jarmila Lajčáková)

Podpora  nedemokratických a otvorene  diskriminačných  politík znepokojuje  (Elena Gallová Kriglerová)

Utlačovaný národ?  (Ivan Šimko)

Zúfalé učiteľky a odmietané rómske deti v Dobšinej  (Elena Gallová Kriglerová)

O predstavách o Rómoch a nastavení verejných politík: správa z výskumu (Ľuboš Kovács, Martin Kanovský)

CVEK oceňuje vyhlásenia predstaviteľov štátu i splnomocnenca pre menšiny k tragickým udalostiam v Hurbanove (CVEK)

hore