CVEK

Číslo 3/2012

V tomto čísle sa venujeme:

Ako vybieliť Rómov alebo integrácia po slovensky?  (Jarmila Lajčáková, Elena Gallová Kriglerová)

Úspešné obce pri začleňovaní Rómov nestavili na represiu, ale na vytváranie príležitostí   (Jarmila Lajčáková)

“Tu nie je žiadny život“ alebo prečo Rómovia odchádzajú  (Alena Chudžíková)

Otlaky, ktoré neprestávajú Slovensko omínať  (Jarmila Lajčáková)

Ako naši politici rozprávajú o imigrantoch?   (Karolína Koščová)

Prvá samospráva na Slovensku prijala lokálnu stratégiu integrácie migrantov  (Elena Gallová Kriglerová, Tina Gažovičová)

hore