CVEK

30. 08. 2017

Školy pre všetkých – výzva pre školy na prihlasovanie do projektu

Hľadáme základné školy, ktoré by chceli svoje fungovanie zlepšiť a potrebujú v tom podporu. Mnohé základné školy na Slovensku dnes nedostávajú dostatočnú podporu, aby sa mohli zlepšovať. Projekt Školy pre všetkých to chce zmeniť a poskytnúť školám komplexné a flexibilné služby, ktoré im umožnia napredovať v oblastiach, ktoré si sami vyberú.

Prečo projekt realizujeme?

Projekt vyvinuli a realizujú občianske združenie Nové školstvo, Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Všetky tri organizácie sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a spolupracujú so školami vo výskumných, vzdelávacích, metodických a advokačných aktivitách. Sme presvedčení, že ozajstná zmena školstva sa udeje iba podporou škôl, ktorá bude „zhora“ dobre nastavená a „zdola“ kvalitne poskytovaná. Projekt má ambíciu komplexné služby pre školy vyvinúť, poskytnúť a po vyhodnotení presadzovať ich rozšírenie do celého školského systému.

Viac informácií o projekte nájdete tu a tu Školy pre všetkých_výzva na prihlasovanie.

Prihlásiť sa môžete cez tento prihlasovací formulár.

 

hore