CVEK

10. 10. 2016

Skupinové učenie napomáha inklúzií v triede

V rámci krátkodobého projektu podporeného z Open Society Institute sme v máji 2016 navštívili základnú školu v maďarskej dedine Hejökeresztúr. Na tejto škole už 16 rokov pracujú s metódou Complex Instruction Program a práve vďaka nej škola, ktorú navštevuje 73% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, z toho 60% detí čeliacich extrémnej chudobe, dosahuje v národnom zrovnaní nadpriemerné výsledky a dokáže do učebného procesu zapojiť všetkých žiakov. Prípadovú štúdiu ako výstup z nášho výskumu si možete prečítať tu.

hore