CVEK

2. 07. 2013

Slovensko – krajina pre všetkých

Donor: Think Tank Fund of the Open Society Foundations

Obdobie: júl 2013 – júl 2015

Cieľom projektu je vytvoriť širokú občiansku platformu – verejné fórum, ktoré bude predstavovať protiváhu k čoraz radikálnejšej, diskriminačnej a protimenšinovej rétorike.

Súčasťou tohto programu je aj presadzovanie opatrení s cieľom zlepšovať ľudskoprávne aj inkluzívne vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému. Okrem toho sa projekt zameriava aj na presadzovanie politík rovnosti príležitostí a zlepšovanie participácie menšín na rozhodovacích procesoch.

 

hore