CVEK

30. 04. 2007

Spoluorganizácia projektu Visegrad Essay Competition 2007

Partner: Global Politics

Obdobie: Marec 2007 – Máj 2007

CVEK sa podieľal na projekte Global Politics web magazine (www.globalpolitics.cz), v rámci ktorého mali študenti sociálnych vied z krajín V4 možnosť zapojiť sa súťaže Visegrad Essay Competition a tak prispieť k prebiehajúcej diskusii o vývoji v krajinách strednej Európe.

Študenti predkladali nepublikované eseje s dĺžkou maximálne 3500 slov na nasledujúce témy: 

1. Spolupráca krajín V4 a jej perspektíva po rozšírení EÚ;
2. Spoločné politické a spoločenské identity v krajinách V4;
3. Populizmus a nacionalizmus v krajinách V4.

hore