CVEK

8. 12. 2015

Dobré príklady praxe zo škôl

V rámci medzinárodného projektu „Inkluzívne školy – vzdelávajme sa a žime spolu v demokratickej spoločnosti“ sme spolu s rumunskou organizáciou FRCCF, mexickou VIA EDUCATION a argentínskou CIPPEC realizovali výskum na troch školách v každej krajine, ktoré sa blížia ideálu inkluzívneho vzdelávania. Náš výskum priniesol zaujímavé prípadové štúdie, ktoré okrem popisu fungovania školy, vzťahu medzi školou, komunitou, rodičmi, učiteľmi a žiakmi prinášajú aj niekoľko príkladov dobrej praxe, ktoré tej ktorej škole pomáhajú vzdelávať deti inkluzívnejšie. Viac o projekte ako aj jednotlivé prípadové štúdie si možete prečítať na webových stránkach projektu www.schoolforeveryone.org.

hore