CVEK

29. 11. 2017

Zbierame nové prihlášky do projektu Aj ty máš šancu!

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2017/2018 v programe Aj ty máš šancu! zameranom na podporu rómskych uchádzačov o štúdium. Cieľom programu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou populáciou a umožniť získať kvalitné vzdelanie ekonomického zamerania.

Viac informácií o programe nájdete tu. Vyplnené prihlášky zbierame do 15.1.2018.

hore