CVEK

12. 10. 2023

Pripájame sa k výzve občianskych organizácií k tranzitnej neregulárnej migrácii

Spolu s ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti (Amnesty international Slovensko, Človek v ohrození, EquitaLiga za ľudské právaMareena, Nadácia Milana Šimečku, Slovenský červený krížSlovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) sme vláde SR adresovali výzvu, aby štátne inštitúcie urýchlene realizovali riešenia rešpektujúce ľudské práva a dôstojnosť ľudí v migračnej situácii, ktorí sa nachádzajú na území Slovenska. Konkrétne:

📌zabezpečiť prístup k život zachraňujúcim službám – strave, zdravotnej starostlivosti, hygiene, materiálnym potrebám, prístrešku a zrozumiteľným informáciám,
📌špeciálnu podporu zabezpečiť pre obzvlášť zraniteľné skupiny – ženy, deti a pod.,
📌revidovať a implementovať Kontingenčný plán pre neregulárnu, tranzitnú migráciu,
📌podporiť samosprávy v príprave riešení na lokálnej úrovni – odborným usmernením a prakticky (personálne, materiálne a finančne),
📌integrovať riešenie prevádzačstva do plánu riešenia neregulárnej, tranzitnej migrácie,
📌nastaviť citlivú komunikáciu o tejto situácii, aby sa predišlo zvyšovaniu napätia v spoločnosti.
 
Sme pripravení byť nápomocní pri zabezpečovaní týchto riešení.
hore