CVEK

29. 11. 2017

Aj ty máš šancu!

Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Obdobie realizácie: školský rok 2017/2018

letak Ajtymassancu_2018

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2017/2018 v programe Aj ty máš šancu! zameranom na podporu rómskych uchádzačov o štúdium. Cieľom programu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou populáciou a umožniť získať kvalitné vzdelanie ekonomického zamerania.

Program bude prebiehať od 1. februára 2018 a umožní rómskym študentom a študentkám kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory. Bezplatná príprava bude prebiehať v Bratislave, ubytovanie počas kurzov účastníkom a účastníčkam zabezpečíme.

Podmienky účasti v programe sú:

1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo štúdium na strednej škole končiace maturitnou skúškou v školskom roku 2017/2018

2. prináležanie k rómskej menšine

3. záujem študovať na EUBA v akademickom roku 2018/2019

4. predpoklad, že záujemca alebo záujemkyňa absolvuje prípravné stretnutia a bude sa priebežne pripravovať podľa inštrukcií lektorov.

Ak máte záujem, pošlite vyplnenú prihlášku, na ajtymassancu@cvek.sk v termíne do 15. 1. 2018. Účastníkom programu zabezpečíme bezplatné ubytovanie počas prípravných kurzov, pomôžeme sa zorientovať v Bratislave a poradíme s prihláškou na EUBA. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na ajtymassancu@cvek.sk.

V školskom roku 2017/2018 ďakujeme za podporu Nadácií Tatra Banky.

slovensko pre vsetkycheuba 

hore