CVEK

16. 11. 2015

Aj ty máš šancu!

Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Obdobie realizácie: školský rok 2015/2016

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2015/2016 v programe Aj ty máš šancu! zameranom na podporu rómskych uchádzačov o štúdium. Cieľom programu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou populáciou a umožniť získať kvalitné vzdelanie ekonomického zamerania.

Program bude prebiehať od 26. januára 2016 a umožní rómskym študentom kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory. Bezplatná príprava bude prebiehať každú sobotu v Bratislavskej Business School (Palisády 22) v Bratislave počas dvanástich týždňov.

Ďakujeme Nadácii ESET, ktorá bude podporovať program v školskom roku 2016/2017.

Podmienky účasti v programe sú:

1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo štúdium na strednej škole končiace maturitnou skúškou v školskom roku 2015/2016

2. prináležanie k rómskej menšine

3. záujem študovať na EUBA

4. predpoklad, že záujemca alebo záujemkyňa absolvuje prípravné stretnutia a bude sa priebežne pripravovať podľa inštrukcií lektorov.

Ak máte záujem, pošlite vyplnenú prihlášku, na ajtymassancu@cvek.sk v termíne do 20. 12. 2015. Účastníkom programu zabezpečíme bezplatné ubytovanie počas prípravných kurzov, pomôžeme sa zorientovať v Bratislave a poradíme s prihláškou na EUBA. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na ajtymassancu@cvek.sk

Pozri informácie tu: http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/preview-file/informacianaweb-18254.pdf

slovensko pre vsetkycheuba eset2

hore