CVEK

9. 11. 2018

Elena G. Kriglerová v rozhovore pre Slovak Spectator hovorí o našom projekte KapaCity-podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, ale aj o tom, ako samosprávy vnímajú cudzincov a čo treba robiť pre úspešnú integráciu.

Prečítajte si celý rozhovor v angličtine buď tu alebo vo formáte pdf: We want foreigners to integrate but we do everything to see them fail

30. 11. 2015

Memorandum Slovenska pre všetkých

autor: Iniciatíva Slovensko pre všetkých 

 

Slovensko pre všetkých je iniciatívou, ktorá chce dať príbehu Slovenska nový obsah. Predstavuje víziu krajiny, v ktorej sa všetci môžu cítiť doma, a to bez ohľadu na to, akej sú národnosti, rodu, sexuálnej orientácie, sociálneho statusu, akým jazykom hovoria, odkiaľ pochádzajú alebo či nemajú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Hľadá to, čo máme ako ľudia spoločné, nie to, čo nás rozdeľuje. Slovensko pre všetkých sa snaží spájať ľudí, ktorí sú presvedčení, že rozmanitosť je prirodzená.

Slovensko pre všetkých je alternatívou voči obrazu, ktorý vytvára väčšina politikov, masmédií a mnohých ďalších ľudí, ktorí formujú verejnú mienku. V dominujúcom obraze o Slovensku sú menšiny, či už náboženské, etnické, národnostné vrátane migrantov, LGBTI ľudí, sociálne znevýhodnených a zdravotne znevýhodnených, niekým, kto akoby netvorí súčasť krajiny. Niektoré menšiny sú často vykresľované ako mocenská, ekonomická hrozba či ohrozenie deklarovaných tradícií a tradičných hodnôt. Rómovia, Maďari, cudzinci alebo gejovia a lesby nie sú považovaní za „normálnych“ ľudí, ale za nežiaducu odlišnosť. Vo vyvolanom stave ohrozenia je veľmi ťažké viesť zmysluplnú diskusiu. Politikom takýto stav vyhovuje. Stavajú sa do pozície „hrdinov“, ktorí väčšinovú spoločnosť ochránia jednoduchými populistickými a často radikálnymi riešeniami, ktoré ponižujú a delia.

Iniciatíva je teda o Slovensku, v ktorom sa každý človek môže cítiť dobre a rešpektovane. Podporuje zmenu toho, ako zmýšľame a hovoríme o tejto krajine a o rozmanitých skupinách ľudí, ktorí v nej žijú. Základným cieľom je, aby mali všetci rovnú šancu viesť život, aký považujú za dôstojný a hodnotný. Slovensko pre všetkých preto podporuje zmeny v zákonoch a politikách, ktoré k tomuto cieľu smerujú.

na stiahnutie celé Memorandum: Slovensko pre všetkých_Memorandum

hore