CVEK

Adresa:

CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Špitálska 10
811 08 Bratislava

Tel: (+421 2) 54 63 06 77
Fax: (+421 2 ) 54 63 06 77

info@cvek.sk
http://www.cvek.sk

http://www.facebook.com/CVEKsk

https://twitter.com/CVEK_SK 

 

Kontakty na zamestnancov:

Mgr. Elena Gallová Kriglerová
kriglerova@cvek.sk

Mgr. Alena Chudžíková, MSc.
chudzikova@cvek.sk

Mgr. Jana Kadlečíková
kadlecikova@cvek.sk

 

 

 

Mgr. Michaela Píšová

pisova@cvek.sk

Ing. Namina Akoussahová
akoussahova@cvek.sk

Mgr. Zuzana Bargerová
bargerova@cvek.sk

hore