CVEK

27. 03. 2016

Complex Instruction Program – prípadová štúdia školy v Hejökeresztúre

Obdobie realizácie: Marec – Apríl 2016

Donor: Open Society Institute (OSI)

V rámci krátkodobého projektu podporeného z Open Society Institute realizujeme výskum na základnej škole v maďarskej dedine Hejökeresztúr. Na tejto škole už 16 rokov pracujú s metódou Complex Instruction Program a práve vďaka nej škola, ktorú navštevuje 73% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, z toho 60% detí čeliacich extrémnej chudobe, dosahuje v národnom zrovnaní nadpriemerné výsledky a dokáže do učebného procesu zapojiť všetkých žiakov. Cieľom projektu je vypracovať prípadovú štúdiu tejto školy a následne zorganizovať seminár zameraný na prenositeľnosť príkladov dobrej praxe do slovenského školstva.

hore