CVEK

19. 06. 2019

Psota na Slovensku

Obdobie realizácie: 2019/2020

Donor: Projekt PSOTA NA SLOVENSKU 2019-2020 je podporený z programu Active citizens fund Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Od roku 2019 spolupracujeme s divadlom Pôtoň na projekte Psota na Slovensku. Psota na Slovensku je vzdelávací projekt, ktorý sa zameriava na aktuálne spoločenské témy a prostredníctvom umenia kreuje kritické myslenie mladých ľudí – študentov stredných a vysokých škôl. Súčasťou celodenného podujatia sú kreatívne workshopy, odborné diskusie, divadelné predstavenia, živé knižnice a prednášky o organizáciách tretieho sektora.

Aktuálnou témou Psoty na Slovensku je migrácia. Úlohou našej organizácie je svojím expertným vkladom prispievať k odbornej diskusii so študentmi stredných a vysokých škôl o tejto téme, búrať mýty a predsudky voči cudzincom na Slovensku a priniesť do diskusie širší spoločenský kontext. Úlohou CVEKu ako partnera v projekte je aj realizovať výskum o postojoch mladých ľudí k migrácii a skúmať, nakoľko sa tieto názory menia (aj) pod vplyvom podujatí realizovaných Divadlom Pôtoň.

Viac o projekte sa dočítate tu.

hore