CVEK

8. 01. 2018

Spúšťame registráciu na medzinárodný seminár A predsa sa učí!

Po úspešnej konferencii pripravujeme v rámci európskeho projektu Social Inclusion of Learners medzinárodný seminár

A predsa sa učí! zameraný na inovatívne pedagogické metodiky vhodné pre vyučovanie rôznorodých skupín žiakov

Termín: 22. – 24. február 2018

Miesto: Hotel Mercure, Žabotova ulica 2, 811 04 Bratislava

Seminár je určený prioritne pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl.

Upozorňujeme záujemcov, že seminár bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Účasť je bezplatná a účastníci z iných krajov Slovenska majú možnosť požiadať o uhradenie nákladov na cestovné a ubytovanie.

Počet miest je limitovaný a účasť je možná iba vybraným uchádzačom.

V prípade záujmu vyplňte registračný formulár na webovej adrese https://goo.gl/gJaKEm alebo pošlite vyplnený registracny formular_CVEK seminar na gazovicova@cvek.sk najneskôr 22. 1. 2018.

Kontaktná osoba: Tina Gažovičová, PhD., gazovicova@cvek.sk

 

Obsah semináru

 

Multimediálne a digitálne pomôcky pri inkluzívnom vzdelávaní

Lektori:

Gosia Kwiatkowska, Rix –Research and Media, University of East London

Karl Bäck, atempo, Graz

Technologické inovácie prinášajú nové možnosti pre vzdelávací proces. Niektoré aplikácie umožňujú nový, individualizovaný spôsob učenia. Vyskúšajte si ich a naučte sa, ako ich využívať vo vzdelávaní.

 

Jednoduchý jazyk

Lektorka: Sonja Giersberg, atempo, Graz

Pri čítaní návodu na vyplnenie daňového priznania či iného úradného dokumentu máva aj vzdelaný človek problém s porozumením. Žiaci aj dospelí z rôznych dôvodov často nerozumejú písanému textu. Ako im pomôcť? Inšpirujte sa, ako brať pri učení ohľad na zrozumiteľnosť.

 

Učebné kancelárie

Lektor: Stephan Zick, Schule im Aufbruch, Berlin

Nemecká škola ESBZ zaviedla namiesto pevného rozvrhu učebné kancelárie. Žiaci si môžu sami vyberať predmety, termín písomiek a rýchlosť nového učiva. Zistite, ako tento model učí zodpovednosti a prihliadaniu na individuálne potreby.

 

Možnosti účasti:

Variant A:

Trojdňová účasť s programom denne od 9:00-15:00 a hradenou stravou a možnosťou ubytovania pre účastníkov

z iných krajov SR.

Účastníkov po skončení seminára žiadame o spoluprácu pri vyhodnotení aplikácie metodík v praxi.

Variant B:

Účasť na individuálnych seminároch.

Jednoduchý jazyk

Štvrtok 22.2.2018, 15:00-18:00

 

Učebné kancelárie

Piatok 23.2.2018, 15:00-18:00

 

Multimediálne a digitálne pomôcky

Sobota 24.2.2018, 9:00-12:30

 

hore