CVEK

6. 05. 2022

A part for All – podpora participácie mladých ľudí z rozmanitých skupín

Obdobie realizácie: 1. máj 2022 – 30. apríl 2024

Projekt podporila Európska únia v rámci programu Erasmus+ 2021-2027 – KA210-mládež

 

 

Projekt prepojí mladých ľudí z rozmanitých prostredí v Bratislavskom kraji. Zameriame sa špecificky na posilnenie zapájania mladých ľudí zo zraniteľných skupín, ako sú migranti, Rómovia, mladí ľudia so zdravotným postihnutím, LGBTI mladí ľudia, ši mladí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mladí ľudia zo zraniteľných skupín čelia pri participácii viacerým bariéram (nedostatok zručností, informácií, sebavedomia). V rámci projektu budeme priamo a intenzívne pracovať s približne 15 mladými ľuďmi z rôznych skupín v rámci tzv. akčnej skupiny. Tú vytvoríme spoločne s nimi na základe výskumu ich situácie a potrieb, ktorý zrealizujeme v úvodnej fáze projektu. Cieľom je posilnenie ich kompetencií a zručností pre lepšie zapájanie sa do diania na lokálnej úrovni. Spoločne s nimi navrhneme aj stratégiu mládeže pre miestnu samosprávu.

Cenné rady a konzultácie nám počas projektu bude poskytovať náš projektový partner z Nemecka – YES Forum.

 

hore