CVEK

11. 03. 2024

HLAS PRE VŠETKÝCH – tréningový modul pre samosprávy na rozvoj participácie zraniteľných skupín

Obdobie realizácie: marec 2024 – február 2025

Tento projekt realizujeme vďaka podpore z programu ‘Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe – PROTEUS’, ktorý implementuje Transatlantic Fund v spolupráci s programom Engaging Central Europe (ECE) nadácie German Marshall Fund. Projekt PROTEUS je spolufinancovaný z programu European Education and Culture Executive Agency (EACEA) v rámci programu Európskej únie ´Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)´.

Projekt reaguje na nedostatočnú pripravenosť samospráv zapájať do rozhodovacích procesov zraniteľné skupiny napriek tomu, že participatívne procesy sa stávajú čoraz častejšie dôležitým nástrojom tvorby verejných politík.

V rámci projektu preto zmapujeme hlavné skúsenosti a bariéry v zapájaní zraniteľných skupín, vytvoríme tréningový modul pre samosprávy na zvyšovanie ich kapacity zapájať tieto skupiny, ktorý následne pilotne otestujeme. Prispejeme aj k zvyšovaniu povedomia o zapájaní zraniteľných skupín pravidelným publikovaním článkov a rozhovorov o  dôležitosti zapájania zraniteľných skupín.

hore