CVEK

24. 05. 2022

Integrácia ľudí z Ukrajiny – návrhy riešení

CVEK spolu s viacerými ďalšími organizáciami dlhodobo upozorňuje na potrebu systémových riešení v oblasti integrácie cudzincov. V súčasnej situácii, kedy na Slovensko prišlo už vyše 400,000 ľudí, ktorí z Ukrajiny utiekli pred vojnou, sa táto potreba stáva mimoriadne urgentnou. V priebehu mája sme preto spoločne s Nadáciou Milana Šimečku a v spolupráci s Ligou za ľudské práva a organizáciami Človek v ohrození a Mareena pripravili dokument s názvom Integrácia ľudí z Ukrajiny – návrhy riešení, v ktorom upozorňujeme na to, že okrem poskytovania humanitárnej pomoci je kľúčové zameriavať sa aj na vytváranie možností integrácie. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť základný rámec, ktorý identifikuje hlavné úskalia a navrhuje základné opatrenia. Súčasná situácia poskytuje unikátnu šancu nastaviť funkčný systém integrácie aj pre širšie skupiny cudzincov a zlepšovať služby pre všetkých obyvateľov.

hore