CVEK

30. 05. 2022

Mladí a extrémizmus – zistenia z nového výskumu CVEKu

V priebehu mája 2022 sme ukončili pomerne rozsiahly kvantitatívny a kvalitatívny výskum faktorov, ktoré prispievajú k radikalizácii mladých ľudí. Zistenia z neho prináša publikácia Mladí a extrémizmus, ktorú si môžete prečítať a stiahnuť tu

 

Táto publikácia vychádza ako súčasť projektu ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu-polícia a mladí spoločne’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

hore