CVEK

31. 08. 2023

Nový web s odporúčaniami pre lepšiu integráciu ľudí na úteku v mestách

Pripravili sme prehľadnú webstránku s dôležitými odporúčaniami pre lepšiu integráciu ľudí na úteku, ale aj cudzincov vo všeobecnosti. Odporúčania sa zameriavajú na lokálnu úroveň, ktorú z hľadiska integrácie považujeme za kľúčovú.

Otázka migrácie bude v budúcnosti čoraz aktuálnejšia a nasledujúce témy môžu samosprávam výrazne pomôcť túto situáciu zvládnuť nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Nastavovaním kvalitných politík, opatrení a podporných služieb pre utečencov/odídencov je možné docieliť kvalitnú integráciu, predchádzať sociálnemu napätiu a využiť nielen výzvy, ale aj príležitosti, ktoré migrácia prináša, na celkový rozvoj lokálnych spoločenstiev.

Nájdete tu rôzne informácie týkajúce sa situácie utečencov/odídencov, ako aj ich špecifiká a potreby. Zároveň uvádzame množstvo krokov, návrhov a opatrení, ktoré je potrebné realizovať vo všetkých oblastiach integrácie.

Webstránka www.integration.sk bola vytvorená s podporou U.S.Embassy Bratislava.

hore