CVEK

19. 04. 2023

Prevencia radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni – vzdelávanie a rozvoj kapacít aktérov

Obdobie realizácie: apríl 2023 – december 2023

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

Týmto projektom nadväzujeme na náš úspešný participatívny projekt Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu – polícia a mladí spoločne, v rámci ktorého sme spolu so skupinou mladých ľudí a odborníkov a odborníčok vytvorili Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni

V aktuálnom projekte sa zameriavame na zvyšovanie informovanosti odbornej verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín v oblasti prevencie radikalizácie mladých ľudí. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie povedomia o našom mechanizme prevencie medzi rôznymi aktérmi na lokálnej úrovni, ktorí majú záujem realizovať opatrenia prevencie radikalizácie mladých ľudí, ale nevedia, ako postupovať. V rámci 5 workshopov pre aktérov na lokálnej úrovni im poskytneme inšpiráciu aj konkrétne „návody“ a metódy, ako pristupovať k prevencii radikalizácie mladých, koho zapojiť a akým spôsobom.

hore